$149.00

Διαδικτυακό μάθημα ευαισθητοποίησης για τον καθαρισμό ηλιακών πάνελ στέγης – Ελλάδα Έκδοση

* Ενότητα 1: Η ευκαιρία καθαρισμού ηλιακών συλλεκτών

* Ενότητα 2: Τεχνικές πληροφορίες ηλιακής συστοιχίας

* Ενότητα 3: Βλάβες, Βλάβες & Βλάβες ηλιακού πάνελ

* Ενότητα 4: Πυρκαγιές ηλιακών πάνελ

* Ενότητα 5: Τι είναι η ηλιακή ηλιακές λειτουργίες και συντήρηση;

* Ενότητα 6: Γιατί Καθαρισμός & Χημικός Καθαρισμός

* Ενότητα 7: Ηλεκτροπληξία και εργασία σε ύψος

* Ενότητα 8: Άλλα ζητήματα υγείας και ασφάλειας

* Ενότητα 9: Βασικός εξοπλισμός ατομικής προστασίας (Π.Π.Ε.)

* Ενότητα 10: Πώς να μην καθαρίσετε και κακές πρακτικές

* Ενότητα 11: Καθαρισμός οικιακών ηλιακών συλλεκτών Υγεία & Ασφάλεια

* Ενότητα 12: Καθαρισμός αγροτικού ηλιακού πάνελ Υγεία & Ασφάλεια

* Ενότητα 13: Εμπορικός καθαρισμός ηλιακών συλλεκτών Υγεία & Ασφάλεια

* Ενότητα 14: Να είστε ασφαλείς και επιτυχημένοι

Share

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.