$149.00

Khóa đào tạo nâng cao nhận thức về an toàn khi vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà ISCA – Phiên bản Việt Nam

* Mô-đun 1: Cơ hội làm sạch tấm pin mặt trời

* Mô-đun 2: Thông tin kỹ thuật mảng năng lượng mặt trời

* Mô-đun 3: Lỗi, hỏng hóc và vỡ của tấm pin mặt trời

* Học phần 4: Cháy tấm pin mặt trời

* Học phần 5: Vận hành và bảo trì năng lượng mặt trời là gì?

* Mô-đun 6: Tại sao phải làm sạch & làm sạch bằng hóa chất

* Học phần 7: Điện giật & Làm việc trên cao

* Mô-đun 8: Những cân nhắc khác về Sức khỏe & An toàn

* Mô-đun 9: Thiết bị bảo hộ cá nhân thiết yếu

* Mô-đun 10: Cách không vệ sinh và các thói quen xấu

* Mô-đun 11: Vệ sinh tấm pin mặt trời dân dụng Sức khỏe & An toàn

* Học phần 12: Vệ sinh tấm năng lượng mặt trời trong nông nghiệp Sức khỏe & An toàn

* Mô-đun 13: Vệ sinh tấm pin mặt trời thương mại Sức khỏe & An toàn

* Học phần 14: An toàn và thành công

Share

Description

Khóa đào tạo an toàn vệ sinh tấm pin mặt trời toàn diện nhất hiện có tại Việt Nam – có chứng nhận

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.